پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - مقالات آماده انتشار