پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (GRRS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله